Energetický audit

Legislatívna rovina energetického auditu

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.
Všetky spoločnosti, ktoré majú vypracované energetické audity sa musia opätovne reauditovať každé 4 roky.
Splnenie tejto legislatívnej povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia s možnosťou sankcií 5000 Eur – 30000 Eur.
Energetický audit je povinný pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo ich ročný obrat presahuje 50 mil. Eur a/alebo ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. Eur.
Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a obrat aj partnerských a prepojených podnikov.

Legislatívna rovina energetického auditu

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.
Všetky spoločnosti, ktoré majú vypracované energetické audity sa musia opätovne reauditovať každé 4 roky.
Splnenie tejto legislatívnej povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia s možnosťou sankcií 5000 Eur – 30000 Eur.
Energetický audit je povinný pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo ich ročný obrat presahuje 50 mil. Eur a/alebo ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. Eur.
Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a obrat aj partnerských a prepojených podnikov.

Čo prinesie energetický audit

Určenie najefektívnejších
úspor a návrh opatrení
Vyčíslenie predpokladaných
investičných nákladov
Vyčíslenie ekonomického prínosu
energetických úspor
Vyčíslenie návratnosti
investičných nákladov

Čo je predmetom posudzovania

Tepelnotechnické vlastnosti
Vykurovanie a ohrev vody
Vzduchotechnika budovy
Osvetlenie
Ďalšia spotreba energií

Čo prinesie energetický audit

Určenie najefektívnejších
úspor a návrh opatrení
Vyčíslenie predpokladaných
investičných nákladov
Vyčíslenie ekonomického prínosu
energetických úspor
Vyčíslenie návratnosti
investičných nákladov

Čo je predmetom posudzovania

Tepelnotechnické vlastnosti
Vykurovanie a ohrev vody
Vzduchotechnika budovy
Osvetlenie
Ďalšia spotreba energií

Postup energetického auditu

1.

Opýtame sa na detaily
Vášho objektu

2.

Vyhotovíme Vám
cenovú ponuku

3.

Potvrdíte
objednávku

4.

Ohliadka miesta
našimi špecialistami

5.

Vyhotovenie
auditu

Postup energetického auditu

1.

Opýtame sa na detaily
Vášho objektu

2.

Vyhotovíme Vám
cenovú ponuku

3.

Potvrdíte
objednávku

4.

Ohliadka miesta
našimi špecialistami

5.

Vyhotovenie
auditu

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white