Optimalizácia distribúciou účtovaných položiek

Distribúcia častokrát účtuje prirážky. My Vám ich odstránime v troch krokoch.

Krok 1: Zistenie stavu

Vypracujeme Vám protokol distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Krok 1: Zistenie stavu

Vypracujeme Vám protokol distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Dostanete odpoveď na otázky:

Koľko viem ušetriť na distribúcii?
Kde viem ušetriť na distribúcii?
Čo mi účtuje distribúcia?
Neprečerpám zmluvné množstvo?

Z protokolu sa dozviete:

A

Kondíciu
odberného
miesta

B

Kondíciu
sledovaných
kritérií

C

Stav
sledovaných
kritérií

D

Hodnotenie
odberu
RZM

E

Výpočet
možnej
úspory

F

Grafy
vývoja
za obdobie

Z protokolu sa dozviete:

A

Kondíciu odberného miesta

B

Kondíciu sledovaných kritérií

C

Stav sledovaných kritérií

D

Hodnotenie odberu RZM

E

Výpočet možnej úspory

F

Grafy vývoja za obdobie

Krok 2: Nápravné opatrenia

Kompenzácia, dekompenzácia a nastavenie ističov

Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného pre Vašu prevádzku.

Krok 2: Nápravné opatrenia

Kompenzácia, dekompenzácia a nastavenie ističov

Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného pre Vašu prevádzku.

Ako to vyzerá v praxi:

1. Obhliadka

2. Návrh riešenia

3. Výpočet návratnosti

4. Realizácia nápravných opatrení

Prípadová štúdia:

Hodnota hlavného ističa:   250A
RK:  174 KW
MRK:   174 KW
Tolerancia tgphi:  0,346
Najvyšší nameraný výkon:  110,34 KW
Prirážky jalovej dodávky:  1 224,81 EUR
Riešenie: Montáž kompenzačného zariadenia  RC / 77,5 kVAr
Ročná úspora:  1 224,81 EUR
Návratnosť investície:  2,5 roka

Krok 3: Dohľad

Každý mesiac budete vedieť, čo je Vám účtované

Odber a charakter strojov v prevádzke sa neustále mení. My Vás na nežaudúce stavy ihneď upozorníme a navrhneme riešenie ako ich odstrániť.

Krok 3: Dohľad

Každý mesiac budete vedieť, čo je Vám účtované

Odber a charakter strojov v prevádzke sa neustále mení. My Vás na nežaudúce stavy ihneď upozorníme a navrhneme riešenie ako ich odstrániť.

Každý mesiac sa dozviete:

V akej kondícii je Vaše odberné
miesto
V akom stave sú sledované
kritériá
Či boli účtované distribučné
prirážky
Odchýlky od ročného zmluvného
množstva

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white