Vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce

Čo je nízkouhlíková stratégia

Nízkouhlíková stratégia je v plán, ako sa obce, mestá, ale aj regióny môžu na svojom území správať energeticky a environmentálne zodpovedne. Aktuálna podpora umožňuje využiť odborníkov, ktorí sa dokážu pozrieť na problémy komplexne a navrhnúť najvhodnejšie riešenia. Vznikne tak prioritizácia energetických opatrení nielen z ekonomického hľadiska, ale aj enviromentálneho.

Čo je nízkouhlíková stratégia

Nízkouhlíková stratégia je v plán, ako sa obce, mestá, ale aj regióny môžu na svojom území správať energeticky a environmentálne zodpovedne. Aktuálna podpora umožňuje využiť odborníkov, ktorí sa dokážu pozrieť na problémy komplexne a navrhnúť najvhodnejšie riešenia. Vznikne tak prioritizácia energetických opatrení nielen z ekonomického hľadiska, ale aj enviromentálneho.

Prečo je dôležité, aby mala samospráva vypracovanú stratégiu

Stratégie pomáhajú realizovať opatrenia systematicky a hlavne s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Zdroje nenávratných finančných príspevkov s vysokou mieru podpory energeticky úsporných opatrení sú obmedzené a nebudú na Slovensku k dispozícii stále.
Možnosť čerpať príspevok

95%

Maximálna hodnota príspevku

300 000€

Prečo je dôležité, aby mala samospráva vypracovanú stratégiu

Stratégie pomáhajú realizovať opatrenia systematicky a hlavne s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Zdroje nenávratných finančných príspevkov s vysokou mieru podpory energeticky úsporných opatrení sú obmedzené a nebudú na Slovensku k dispozícii stále.
Možnosť čerpať príspevok

95%

Maximálna hodnota príspevku

300 000 Eur

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white