Back
 

Starostlivosť

Opakované vyjednávanie cien komodity

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Klientom zabezpečujeme každoročné vyjednávanie nových cien od dodávateľov. Stratégia vyjednávania je, aby klient dostal najvýhodnejšiu ponuku vo vzťahu k situácii na trhu.

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Klientom zabezpečujeme každoročné vyjednávanie nových cien od dodávateľov. Stratégia vyjednávania je, aby klient dostal najvýhodnejšiu ponuku vo vzťahu k situácii na trhu.

V SLUŽBE JE ZAHRNUTÉ

Minimálne 3 ponuky

Vyjednávanie uskutočňujeme vždy aspoň s troma dodávateľmi energií.

Agregácia s inými odbermi

Odber klientov spájame a dodávatelia naceňujú agregovaný odber.

Vyjednávanie v niekoľkých kolách

Dodávateľom energií dávame možnosť reagovať na konkurenčné ponuky a svoje cenové ponuky následne upraviť.

Stratégia načasovania

Cenové ponuky od dodávateľa sú žiadané na základe priaznivého stavu na burze, ktorú každý deň sledujeme.

Dohľad nad účtovanými položkami

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Zabezpečujeme pravidelný dohľad nad účtovanými položkami distribúcie formou mesačného reportu, ktorého cieľom je chrániť klienta pred finančnou stratou vyplývajúcou zo zmeny situácií na OM.

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Zabezpečujeme pravidelný dohľad nad účtovanými položkami distribúcie formou mesačného reportu, ktorého cieľom je chrániť klienta pred finančnou stratou vyplývajúcou zo zmeny situácií na OM.

V SLUŽBE JE ZAHRNUTÉ

Pravidelná kontrola

Klientom pravidelne kontrolujeme účtované položky a namerané hodnoty na OM.

Upozornenia na predimenzované hodnoty

V prípade, že má klient niektoré z hodnôt predimenzované upozorníme ho na túto skutočnosť.

Upozornenia na prirážky

V prípade, že klientovi boli vyúčtované prirážky ihneď vzniknutú situáciu riešime.

Outsourcing agendy s energetikou

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

V prípade záujmu klienta dokážeme riešiť celú agendu s energetikou. Stačí, ak sa klient obráti na náš helpdesk a o ostatné sa postaráme my.

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

V prípade záujmu klienta dokážeme riešiť celú agendu s energetikou. Stačí, ak sa klient obráti na náš helpdesk a o ostatné sa postaráme my.

V SLUŽBE JE ZAHRNUTÉ

Riešenie zmenových procesov

Riešenie reklamacií

Riešenie námietok

Komunikácia s dodávateľmi

KONTAKTUJTE NÁS
+421 911 859 780
info@energoaudit.sk

KONTAKTUJTE NÁS

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

O NÁS:

Ponúkame služby v oblasti úspory výdavkov za energie a následnej starostlivosti, ktorej cieľom je dohľad nad spotrebou energie a účtovanými položkami.

Zabezpečujeme tiež spracovanie energetickej agendy ako zmenové procesy, komunikácia s dodávateľom energií a distribučnými spoločnosťami, reklamácie a námietky.

eaLogo_web_grey

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra

IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

T:  0911 859 780
M: info@energoaudit.sk