Back
 

Optimalizácia výdavkov

Zníženie cien komodity

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Klientom zabezpečujeme zníženie cien komodity prostredníctvom využitia elektronickej aukcie. Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov dokážeme následne ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Cieľ

Najvýhodnejšia cena komodity

Stratégia

Agregácia odberu

Forma

Elektronická aukcia

Zapojení experti

Analytik, Obchodník

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Klientom zabezpečujeme zníženie cien komodity prostredníctvom využitia elektronickej aukcie. Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov dokážeme následne ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

VÝSLEDKY VYJEDNÁVANIA

ELEKTRICKÁ ENERGIA 1.2.2017

Úspora: 10 034,-€

Ročný objem: 1 440,00 MWh / Počet klientov: 27 / Počet odberných miest: 46

ZEMNÝ PLYN 2.3.2017

Úspora: 13 938,-€

Ročný objem: 2 994,00 MWh / Počet klientov: 20 / Počet odberných miest: 30

ELEKTRICKÁ ENERGIA 5.5.2017

Úspora: 22 672,94€

Ročný objem: 2 994,00 MWh / Počet klientov: 42 / Počet odberných miest: 70

ZEMNÝ PLYN 5.5.2017

Úspora: 23 884,91€

Ročný objem: 2 994,00 MWh / Počet klientov: 26 / Počet odberných miest: 44

ZEMNÝ PLYN 16.6.2017

Úspora: 9 282,79€

Ročný objem: 2 466,51 MWh / Počet klientov: 14 / Počet odberných miest: 20

ELEKTRICKÁ ENERGIA 15.8.2017

Úspora: 24 893,-€

Ročný objem: 3 242,54 MWh / Počet klientov: 34 / Počet odberných miest: 82

ZEMNÝ PLYN 28.9.2017

Úspora: 11 615,40€

Ročný objem: 3 050,18 MWh / Počet klientov: 18 / Počet odberných miest: 26

ELEKTRICKÁ ENERGIA 26.10.2017

Úspora: 12 152,90€

Ročný objem: 1 512,41 MWh / Počet klientov: 15 / Počet odberných miest: 41

Nastavenie distribučných poplatkov

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú, prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú, prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

VÝSLEDKY ANALÝZ

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNO OBCHODNÉ DRUŽSTVO MADUNICE

Úspora: 2322,-€

Energo audit nám vypracoval aj kvalifikovanú analýzu faktúr a zistilo sa, že za roky 2016 a 2017 sme na distribúcii preplatili 2322 EUR. Preto sme sa rozhodli využiť službu energetického manažmentu, ktorú ponúkajú a energetik spoločnosti práve pracuje na tom, aby sa tieto nežiadúce položky tiež odstránili.

RPPK Trnava

Úspora: 475,-Eur

Prostredníctvom svojho energetika vyhodnotili náš odber za posledný rok a zistilo sa, že na našom odbernom mieste preplácame distribúciu. Po optimalizácii zistených nedostatkov ušetríme aj na distribúcii 475 EUR ročne.

Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín

Úspora: 2 173,-€

Úsporu na distribúcii elektrickej energie nám Energo audit zabezpečil prostredníctvom svojho energetika. Vďaka tejto službe sme zistili, že na samotnej distribúcii ročne preplácame nie malé financie a po optimalizácii ročne ušetríme 2 173 EUR.

IW Trend s.r.o.

Úspora: 4 000,-€

V spolupráci s touto spoločnosťou došlo k optimalizácii mojich distribučných poplatkov vďaka čomu ušetrím približne 4000 EUR ročne. Odbornou analýzou zistili, že na našej prevádzke vo Zvolene sme v rokoch 2008-2016 preplatili viac ako 26 000 EUR na distribúcii zbytočne.

Cieľ

Optimálne nastavenie distribučných poplatkov

Stratégia

Analýza RK, MRK, jalového odberu a jalovej dodávky

Forma

Protokol distribučných hodnôt a prirážok

Zapojení experti

Analytik, Energetik

Zefektívnenie energetickej náročnosti budovy

Energetický audit

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

V prípade, že má klient záujem o investíciu, ktorej cieľ bude zefektívnenie čerpania energií budovy ponúkame vypracovanie energetického auditu podľa zákona alebo aj audity na konkrétny investičný zámer. Cieľom auditu je poskytnúť klientovi informáciu o tom, aký dopad na čerpanie energií budú mať jednotlivé investície a predikcia jej návratnosti.

Cieľ

Identifikácia najvhodnejšej investície

Stratégia

Príprava kalkulácií rôznych variant investície

Forma

Energetický audit

Zapojení experti

Analytik, Audítor

STRUČNÝ OPIS SLUŽBY

V prípade, že má klient záujem o investíciu, ktorej cieľ bude zefektívnenie čerpania energií budovy ponúkame vypracovanie energetického auditu podľa zákona alebo aj audity na konkrétny investičný zámer. Cieľom auditu je poskytnúť klientovi informáciu o tom, aký dopad na čerpanie energií budú mať jednotlivé investície a predikcia jej návratnosti.

NAJČASTEJŠIE NAVRHOVANÉ INVESTÍCIE

Strechy

Obvodové plášte

Vykurovanie

Elektroinštalácia a osvetlenie

Kompresory

Automatizácia

KONTAKTUJTE NÁS
+421 911 859 780
info@energoaudit.sk

KONTAKTUJTE NÁS

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

O NÁS:

Ponúkame služby v oblasti úspory výdavkov za energie a následnej starostlivosti, ktorej cieľom je dohľad nad spotrebou energie a účtovanými položkami.

Zabezpečujeme tiež spracovanie energetickej agendy ako zmenové procesy, komunikácia s dodávateľom energií a distribučnými spoločnosťami, reklamácie a námietky.

eaLogo_web_grey

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra

IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

T:  0911 859 780
M: info@energoaudit.sk