Back
 

Optimalizácia distribúciou účtovaných položiek

Distribúcia častokrát účtuje prirážky. My Vám ich odsránime v troch krokoch.

Krok 1: Zistenie stavu

Vypracujeme Vám protokol distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Dostanete odpoveď na otázky:

Koľko viem ušetriť na distribúcii?

Kde viem ušetriť na distribúcii?

Čo mi účtuje distribúcia?

Neprečerpám ročné zmluvné množstvo?

Z protokolu sa dozviete:

Celkovú kondíciu odberného miesta

Kondíciu sledovaných kritérií

Stav sledovaných kritérií

Hodnotenie odberu RZM

Výpočet možnej úspory

Grafy vývoja za obdobie

Krok 2: Nápravné opatrenia

Montáž kompenzačných a dekompenzačných zariadení a nastavenie ističov

Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného pre vašu prevádzku.

Ako to vyzerá v praxi:

1. Obhliadka

2. Návrh riešenia

3. Výpočet návratnosti investície

4. Realizácia nápravných opatrení

Prípadová štúdia:

Hodnota hlavného ističa:   250A

RK:  174 KW

MRK:   174KW

Tolerancia tgphi:  0,346

Najvyšší nameraný výkon:  110,34 KW

Prirážky jalovej dodávky:  1224,81 EUR

Riešenie: Montáž kompenzačného zariadenia  RC / 77,5 kVAr

Ročná úspora:  1 224,81 EUR

Návratnosť investície:  2,5 roka

Krok 3: Dohľad

Každý mesiac budete vedieť, čo je Vám účtované

Odber a charakter strojov v prevádzke sa neustále mení. My Vás na nežaudúce stavy ihneď upozorníme a navrhneme riešenie ako ich odstrániť.

Každý mesiac sa dozviete:

V akej kondícii je Vaše odberné
miesto

V akom stave sú sledované
kritériá

Či boli účtované distribučné
prirážky

Odchýlky od ročného zmluvného
množstva

KONTAKTUJTE NÁS

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

O NÁS:

Ponúkame služby v oblasti úspory výdavkov za energie a následnej starostlivosti, ktorej cieľom je dohľad nad spotrebou energie a účtovanými položkami.

Zabezpečujeme tiež spracovanie energetickej agendy ako zmenové procesy, komunikácia s dodávateľom energií a distribučnými spoločnosťami, reklamácie a námietky.

eaLogo_web_grey

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra

IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

T:  0911 859 780
M: info@energoaudit.sk