Energetický manažment

Získate úplný prehľad hospodárenia s energiami a možnosť ich efektívne riadiť

Úroveň 1: Smart metering

Získate úplné dáta
o spotrebe energií

Hodnoty o spotrebe energií sú Vám k dispozícii v reálnom čase v grafoch, štatistikách a reportoch. V prípade možného vzniku incidentu Vám bude hneď poslaný e-mail, alebo SMS.

Úroveň 1: Smart metering

Získate úplné
dátao spotrebe
energií

Hodnoty o spotrebe energií sú Vám k dispozícii v reálnom čase v grafoch, štatistikách a reportoch. V prípade možného vzniku incidentu Vám bude hneď poslaný e-mail, alebo SMS.

Ako to prebieha:

1. 

Získame zadanie od klienta

2.

Navrhneme riešenie

3.

Zrealizujeme montáž

4.

Nakonfigurujeme aplikačné rozhranie pre klienta

Smart metering Vám prinesie:

 • Automatický zber dát spotreby energií v reálnom čase.
 • Presná spotreba vypočítaná na každý objekt, alebo nájomníka.
 • Možnosť viesť záznamy podľa katégórií: (typ, miestnosť, stroj, iné.
 • Voliteľné grafy a štatistiky spotreby.
 • Ekonomické štatistiky.
 • Predikcia spotreby energií na ďalšie obdobia.
 • Reporty PDF a XLS podľa požiadavky pre manažment spoločnosti.

Smart metering Vám prinesie:

 • Automatický zber dát spotreby energií v reálnom čase.
 • Presná spotreba vypočítaná na každý objekt, alebo nájomníka.
 • Možnosť viesť záznamy podľa katégórií: (typ, miestnosť, stroj, iné.
 • Voliteľné grafy a štatistiky spotreby.
 • Ekonomické štatistiky.
 • Predikcia spotreby energií na ďalšie obdobia.
 • Reporty PDF a XLS podľa požiadavky pre manažment spoločnosti.

Úroveň 2: Regulácia výkonov

Reguláciou výkonov môžete
dosiahnuť úsporu až
10% výdavkoch za elektrinu

Vypracujeme Vám plán regulácie výkonov a vyhladíme výkonové špičky.

Krok 2: Udržanie cien energií

Vyjednáme Vám výhodné ceny aj v nasledujúcom období

Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov, dokážeme ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Hlavné body vyjednávania na nasledujúce obdobie:

Vyhladenie odberového diagramu
Časové obmedzenie prevádzky
Regulácia spotreby jednotlivých zariadení
Prispôsobenie činnosti jednotlivých zariadení
Optimálne nastavenie rezervovanej kapacity

Hlavné body vyjednávania na nasledujúce obdobie:

Sledujeme burzu a čakáme na vhodný moment
Aktívne komunikujeme
s dodávateľmi
Porovnávame ceny
viacerých cenových ponúk
Využívame agregovaný
odber viacerých klientov

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white

Sledujte nás:

Kontakt:

Energo audit, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 50 341 120
DIČ: 2120 290 579
IČ DPH: SK21 20 290 579

+421 911 859 780

info@energoaudit.sk

eaLogo_web_white